دیگر تولیدات

از دیگر تولیدات اشکان ضیایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-      برنامه تلویزیونی “سینما، جوان، تجربه”/ کارگردان و تدوین گر/ تولید ۱۳۷۵

-       مستند تلویزیونی یاران آسمانی/ ۳۰ قسمت/ طراح، نویسنده، کارگردان و تدوینگر/ تولید۱۳۷۷

-      برنامه تلویزیونی مدرسه عشق/ ۴ قسمت/ مجری، نویسنده، کارگردان و تدوینگر/ تولید۱۳۷۷

-      برنامه تلویزیونی آن سوی دوربین/ مجری، نویسنده، کارگردان و تدوینگر/ تولید ۱۳۷۹

-      فیلم مستند نیایش/ نویسنده، کارگردان و تدوینگر/ تولید ۱۳۸۳