• عباس دادیان آهنگر
  یک حس خوب

 • پرنیان فولادی
  یک حس خوب

 • الیاس طیرانی حسینی
  فیلم با من بیا

 • عباس طاهری
  یک فیلمنامه

 • مریم فتحی
  یک فیلمنامه

 • مهدی عبداللهی
  یک فیلمنامه

 • حسین اثنی عشری
  یک فیلمنامه

 • هادی علاف مقدم
  یک فیلمنامه

 • مهدی سرخوش
  یک فیلنامه

 • پرویز شاهسوندپور
  یک فیلمنامه

 • شرمینه شهیدی
  یک فیلمنامه

 • عباس دادیان آهنگر
  پست شب

 • محمد موسوی زاده
  یک حس خوب

 • مرتضی علیزاده
  پست شب

 • سعید کافی
  پست شب

 • احسان دهقان
  پست شب

 • محمد ندیمی
  پست شب

 • مجتبی حسن پور
  پست شب

 
 


 • فاطمه سجادیان
  فیلم بومرنگ

 • نازنین رحیمی
  فیلم بومرنگ

 • عسل مظفری
  فیلم بومرنگ

 • زهرا رومنجانی
  آنم آرزوست

 • محدثه شیخ دوست
  آنم آرزوست

 • اکرم کامل
  آنم آرزوست

 • ملیحه ترکانلو
  آنم آرزوست

 • زهرا محبی
  آنم آرزوست

 • زهرا باقری
  آنم آرزوست

 • شکیلا ظهوریان
  آنم آرزوست

 • یگانه جوادی
  آنم آرزوست

 • مهناز پورهنگ
  آنم آرزوست

 • فاطمه احمدی
  آنم آرزوست

 • فاطمه صفدری
  آنم آرزوست

 • زهرا مشکین
  آنم آرزوست

 • نرگس اشرف زاده
  آنم آرزوست

 • فرزانه قاسمی
  آنم آرزوست

 • سهیلا ساعدی
  پست شب

 
 


 • محبوبه فهیم کلام
  پست شب

 • بهروز ژاله پور
  مجموعه مانی

 • مهدی سجادی پور
  مجموعه مانی

 • مجید عاقبتی
  مجموعه مانی

 • وحیده توانا
  مجموعه مانی

 • امین اسلامی افروز
  مجموعه مانی

 • الهه پژوهی
  مجموعه مانی

 • عزیز جلیله
  مجموعه مانی

 • محمد زرین دست
  مجموعه مانی

 • سمانه دهقان پور
  مجموعه مانی

 • محمد کاهنی
  فیلم نورسیده

 • فرید راد
  فیلم بومرنگ

 • محمدرضا ارغیانی
  فیلم بومرنگ

 • علیرضا مزگانی
  فیلم بومرنگ

 • حبیب تیموری
  فیلم بومرنگ

 • عاطفه دلگرم
  فیلم بومرنگ

 • مهسا آبیز
  فیلم بومرنگ

 • سارا اوغازی
  فیلم بومرنگ

تا کنون افراد زیادی از میان متقاضیان بازیگری انتخاب شده اند و موفق شده اند به ایفای نقش بپردازند. در زیر نام تعدادی از ایشان ذکر شده است.

آقای “عباس دادیان آهنگر” نقش آفرین در” فیلم یک حس خوب”
” پرنیان فولادی ” نقش آفرین خردسال در “فیلم یک حس خوب”
” الیاس طیرانی حسینی ” نقش آفرین خردسال در “فیلم با من بیا”
آقای “عباس طاهری” نقش آفرین در فیلم “یک فیلمنامه”
خانم “مریم فتحی” نقش آفرین درفیلم “یک فیلمنامه”
“مهدی عبداللهی” نقش آفرین در فیلم “یک فیلمنامه”
“حسین اثنی عشری” نقش آفرین در فیلم “یک فیلمنامه”
“هادی علاف مقدم” نقش آفرین در فیلم “یک فیلمنامه”
“مهدی سرخوش” نقش آفرین در فیلم “یک فیلنامه”
آقای “پرویز شاهسوندپور” نقش آفرین در فیلم “یک فیلمنامه”
آقای “محمد علی شاهسوندپور” نقش آفرین در فیلم “یک فیلمنامه”
خانم “شرمینه شهیدی” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “محمد موسوی زاده” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “شاهین اکبرین” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “مرتضی علیزاده” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “سعید کافی” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “محمد ندیمی” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “غلامرضا افسری پور” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “احسان دهقان” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “مجتبی حسن پور” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
خانم “محبوبه فهیم کلام” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
خانم “سهیلا ساعدی” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
خانم “مریم مهرآئین” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
خانم ” مریم ظاهری” نقش آفرین در فیلم “پست شب”
آقای “بهروز ژاله پور” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
آقای “مهدی سجادی پور” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
آقای “علیرضا حسینی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
خانم “هما خوش نیت” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
آقای “مجید عاقبتی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
خانم “سمیه فراست” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
خانم “وحیده توانا” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
آقای “امین اسلامی افروز” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
خانم “مریم اکبری” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
خانم “الهه پژوهی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
آقای “عزیز جلیله” نقش آفرین در مجموعه “مانی”

و
آقایان:
“ابوالقاسم خالقی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“حسین زرافشان” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“ایرج علی جو” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“کاظم یزدی کاهانی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“مجتبی زردادخانی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“علی ملکی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“حمید ملائکه” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“حمزه عابدینی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“میثم خطیبیان” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“احمد تدین” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“علی اصغر ضمیری” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“کورش آقابیگی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“مهدی ابارشی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“حسین سپهری” نقش آفرین در مجموعه “مانی”

خانم ها:
“الهه حسینی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“مریم سلیمی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“الهه مصطفوی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“سارا سلطانی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“تارا جمالی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“ژامک رضایی” نقش آفرین در مجموعه “مانی”
“نسرین معلم” نقش آفرین در مجموعه “مانی”