17 شهریور 1401 در فیلم ها من

شهرک عربهای مشهد چه خبره؟

شهرک عربهای مشهد چه خبره؟

لوکیشن یکی از تاثرگذارترین عوامل در داستان و فیلمبرداریست. برای کار جدیدم در حال انتخاب لوکیشن هستم و اگه زمان اجازه بده، از فرصت استفاده می­کنم و همزمان با بازدید لوکیشن، عکاسی هم می‌­کنم. شهرک بهشتی مشهد که به شهرک عربها معروف است، یکی از مکان­هایی است که برای بازدید لوکیشن به آنجا رفتیم و من هم از این فرصت استفاده کردم و به عکاسی پرداختم. قبل از این بازدید هیچ تصوری نسبت به این محل نداشتم. فقط دورا دور راجع به فلافل‌های خوش مزه اش و بازار ماهی فروشها شنیده بودم. اما شنیدن کی بود مانند دیدن. ساکنان آن

ادامه مطلب