17 شهریور 1401 در فیلم ها من

شهرک عربهای مشهد چه خبره؟

شهرک عربهای مشهد چه خبره؟

لوکیشن یکی از تاثرگذارترین عوامل در داستان و فیلمبرداری است. برای کار جدیدمان در حال انتخاب لوکیشن هستیم و اگه زمان اجازه بدهد، از فرصت استفاده می­کنیم و همزمان با بازدید لوکیشن، عکاسی هم می‌­کنیم. شهرک بهشتی مشهد که به شهرک عربها معروف است، یکی از مکان­هایی است که برای بازدید لوکیشن به آنجا رفتیم. . قبل از این بازدید هیچ تصوری نسبت به این محل نداشتیم. فقط دورا دور راجع به فلافل‌های خوش مزه اش و بازار ماهی فروشها به ما گفته بودند. ساکنان آن را جنوبی‌های مهاجر جنگ تحمیلی تشکیل می‌دهند. در اوایل جنگ که دشمن به مناطق

ادامه مطلب